Pierwsza instalacja Comodo

Użytkownicy mogą dołączyć urządzenia z systemem Android, iOS, Windows, Mac OS lub Linux do konsoli Endpoint Manager. Poniższy artykuł wyjaśni w jaki sposób można wykonać taką czynność.

Poszczególne etapy:

 • Zalogowanie się do konsoli Endpoint Manager.
 • Przejście do zakładki „Devices → Device List → Device managment”
 • Następnie należy kliknąć „Enroll Device”:

Wybierz urządzenie.

 • Select Device – Administrator może zainstalować agenta Comodo do obecnie używanego urządzenia lub innych urządzeń
 • Specify user – Opcja pozwalająca wybranie użytkownika lub stworzenie nowego
 • Dla stworzenia nowego użytkownika należy kliknąć „Create New User”, wypełnić wymagany formularz oraz dodać uprawnienia.

Enrollment Options .

Użytkownik może podpiąć swoje urządzenie do konsoli w dwóch opcjach. Są to:

 • Enroll and Protect – Innstaluje agenta Comodo wraz z antywirusem.
 • Enroll – Instaluje wyłącznie agenta Comodo.

Select the Operating system of the Device – Wybierz swój system.

 • Opcja „Enroll and Protect” i „Enroll” – jak w poniższym przykładzie wybieramy sposób instalacji z antywirusem lub bez.
 • Choose platform – wybranie wersji x86 lub x64
 • Additional Options – Dołącza bazę danych wraz z sygnaturami dla antywirusa
 • Configuration Profile – Wybranie profilu dla urządzenia.

Uwaga!

Administrator może zmienić wersję agenta oraz antywirusa. Jeśli nie jest wybrana wersja zostanie zainstalowana domyślna dla konsoli Endpoint Manager.

Set Reboot Options – Opcja restartu po instalacji

Force the reboot in – Restartuje komputer po wybranym czasie:

Suppress the reboot – Wstrzymanie restartu po instalacji.

Warn about the reboot and let users postpone it – Wyświetla alert dla użytkownika i opcję dzięki której, można pozwolić lub wstrzymać restart.

Device Name Options – Pozwala na zmianę nazwy urządzenia (jedynie w konsoli)

Installation summary – podsumowanie instalacji:

Opcja pozwala na zmianę konfiguracji takiej jak : rodzaj instalacji i restart

Po zatwierdzeniu należy kliknąć „Next”:

Installation instructions

Dla ukończenia instalacji można skopiować link i wysłać do użytkownika w celu pobrania paczki.

Aby wysłać e-mailowo należy kliknąć „Send to Email

Dla podłączenia innych urządzeń należy kliknąć „Enroll Another Device” lub wygenerować paczkę poprzez „Go to Bulk Installation Packages