Doinstalowanie antywirusa do klienta komunikacji

Instalacja Antywirusa.

Jeśli zainstalowany został jedynie agent Comodo Client Communication kolejnym krokiem jest instalacja antywirusa (Comodo Client Security).

Sposób pierwszy.

Zalogowanie do konsoli Endpoint Manager oraz przejście do zakładki „Endpoint Manager” → „Devices” → „Device List”

Następnie kliknąć na ikonkę, która wskazuje na brak antywirusa Comodo. W wypadku chęci doinstalowania antywirusa na wielu stacjach możemy to zrobić seriami zaznaczając „checkbox-y” po lewej od symbolu systemu operacyjnego.

Następnie po kliknięciu otworzy nam się okno dialogowe ze sposobem restartu urządzenia po instalacji:

Należy w pierwszym etapie zaznaczyć checkbox Install Comodo Client – Security,

Kolejnym etapem jest wybranie opcji restartu:

Force reboot in – Restart urządzenia po wyznaczonym czasie.

Suppress the reboot – Wstrzymanie restartu urządzenia po instalacji

Warn about the reboot and let users postpone it – wyświetlenie komunikatu oraz możliwość wstrzymania lub zezwolenia na restart

W czasie około 15 minut antywirus zostanie zainstalowany i wykonany restart zgodnie z podanym ustawieniem.