Comodo ITSM – zdalne aktualizowanie Windows i oprogramowania 3rd Party


Funkcja w konsoli ITSM „Patch Management” umożliwia wdrażanie aktualizacji systemu Windows.

Wskazówka: Alternatywnie możesz zastosować poprawki do poszczególnych urządzeń z poziomu interfejsu „Device Management” na liście urządzeń w konsoli ITSM.

Interfejs zawiera dwie karty:

Operating System – Wszystkie aktualizacje systemu operacyjnego dostępne do wdrożenia za pośrednictwem ITSM. Każda łatka zawiera dodatkowe szczegóły, takie jak ważność, data premiery, stan instalacji i linki do artykułów z bazy wiedzy. Interfejs umożliwia instalację wybranych poprawek na wszystkich zarządzanych urządzeniach.

Third Party Applications – wszystkie aktualizacje dostępne dla aplikacji innych firm zainstalowanych na zarządzanych punktach końcowych Windows. Możesz aktualizować wybrane aplikacje na wszystkich wymaganych do aktualizacji punktach końcowych.

Lista wspieranych aplikacji firm trzecich dostępna jest tutaj: https://help.comodo.com/topic-399-1-786-11984-ITSM-Supported-3rd-Party-Applications.html

  • ITSM sprawdza serwery aktualizacji firmy Microsoft pod kątem dostępnych łatek systemu Windows, a aktualizacje wyświetla w interfejsie konsoli.
  • Można również wyświetlić informacje o każdej poprawce, w tym datę premiery, dotkliwość, poprzednie wersje, biuletyny Microsoft i liczbę punktów końcowych, które wymagają poprawki.
  • Możesz ukryć poprawki, jeśli nie chcesz ich wdrażać. Ukryte łatki nie będą dostępne do wdrożenia na ekranie „Device Management” i nie zostaną wykonane po dodaniu procedury która ma aktualizować systemy Windows.

  • Interfejs zawiera listę aplikacji innych producentów zarządzanych punktów końcowych wymagających aktualizacji.
  • W każdym wierszu wyświetlana jest nazwa oprogramowania, które należy zaktualizować, ile urządzeń ma zainstalowane oprogramowanie i ile z nich wymaga aktualizacji.
  • Możesz zastosować aktualizacje do wszystkich urządzeń lub do poszczególnych urządzeń:
    • Patch All – Użyj pól wyboru po lewej, aby wybrać oprogramowanie, które chcesz załatać. Kliknij „Install Patches”, aby zastosować aktualizację do wszystkich urządzeń wymagających łatania.
    • Patch Individual – kliknij liczbę w wierszu „Upgradable Devices” → Wybierz urządzenia, które chcesz zaktualizować → kliknij „Install Patches”