Comodo ITSM – Valkyrie

Valkyrie to usługa analizy plików w chmurze, która testuje nieznane pliki przy użyciu szeregu kontroli statycznych i behawioralnych w celu zidentyfikowania złośliwych programów. Administratorzy mogą skorzystać z tej usługi, stosując profil konfiguracyjny dla Comodo Client – Security, który automatycznie planuje przesłanie nieznanych plików. Wszystkie wyniki będą wyświetlane w panelu kontrolnym Valkyrie. W przypadku nowych klientów konsoli ITSM licencja na Valkyrie aktywowana jest automatycznie.

 

Wykresy wyświetlają między innymi:

File Statistics (Windows Devices) – Ocenę zaufania i stan plików w Twoich urządzeniach.

Valkyrie File Verdicts (Last Week) – Orzeczenia Valkyrie dotyczące zaufania dla nieznanych plików w ciągu ostatnich 7 dni. Obejmuje to liczbę nieznanych plików zidentyfikowanych jako złośliwe, te, które pozostają nieznane, oraz te, które zostały umieszczone na białej liście (zaufane). Całkowita liczba nieznanych plików jest wyświetlana na dole poniżej wykresu.

Valkyrie File Verdicts (All Time) – Orzeczenia Valkyrie dotyczące zaufania na nieznanych plikach przez cały czas działania konta ITSM. Obejmuje to liczbę nieznanych plików zidentyfikowanych jako złośliwe, te, które pozostają nieznane, oraz te, które zostały umieszczone na białej liście (zaufane). Całkowita liczba nieznanych plików jest wyświetlana na dole poniżej wykresu.