Comodo ITSM – tworzenie raportów

Konsola Comodo ITSM jest w stanie generować szeroką gamę raportów obejmujących aktywność systemów i złośliwego oprogramowania ze wszystkich Twoich urządzeń w konsoli. Wygenerowane raporty są w formacie arkusza kalkulacyjnego (.xls). Karta DashboardReports pozwala generować nowe raporty oraz wyświetlać je i pobierać.

 

Rodzaje dostępnych raportów to:

  • Android Antivirus
  • Windows Antivirus
  • Windows Malware List
  • Windows Top Malware
  • Windows Quarantine
  • Hardware Inventory

Opcja wyszukiwania i filtrowania:

Aby filtrować lub wyszukiwać określony raport, kliknij ikonę ścieżki w prawym górnym rogu, wprowadź nazwę raportu w części lub w całości i/lub wybierz status raportu.

 

Aby wygenerować raport:

Kliknij „Generate Report” u góry, a następnie kliknij typ raportu z menu rozwijanego.

 

Zostanie wygenerowany nowy raport dla wybranego typu raportu.

 

Aby pobrać raport, wybierz go i kliknij „Download” u góry. Raport będzie dostępny jako plik Excel (w formacie .xls).

Aby wyświetlić szczegóły raportu, kliknij nazwę raportu.

Aby usunąć raport z listy, zaznacz go i kliknij „Delete”.