Comodo ITSM – narzędzie do odinstalowania antywirusa

Program można pobrać z oficjalnego forum Comodo:

https://forums.comodo.com/news-announcements-feedback-cis/official-comodo-uninstaller-v2003-released-t121091.0.html

 1. Uruchom program w wersji odpowiadającej architekturze systemu operacyjnego.
 2. Zaakceptuj wiadomość ostrzegawczą.

 1. Kliknij Scan.

 1. Wybierz folder instalacji Comodo CIS/CES/CCS/CAVS.

 • jeśli ścieżka jest prawidłowo wykryta, kontynuuj „Yes, I’m sure, this is CIS/CES/CAVS directory”
 • jeśli nie można znaleźć ścieżki lub jest ona nieprawidłowa, wybierz „No, I want reselect CIS/CES/CAVS directory”
 • jeśli folder instalacji nie istnieje, wybierz „Do not clear CIS/CES/CAVS directory”.

Uwaga: wybranie innego folderu spowoduje usunięcie całej jego zawartości. W żadnym wypadku nie wybieraj C:\ lub C:\Windows.

 1. Kliknij Cleanup.

 1. Wybierz elementy, które chcesz usunąć (możesz użyć klawisza CTRL lub SHIFT dla wielokrotnego zaznaczenia).

Po wybraniu programu do usunięcia kliknij „Cleanup selected application” i potwierdź swój wybór.

Jeśli nie ma wpisów CIS/CES/CAVS, użyj przycisku Skip.

 1. Kliknij restart.

 1. Jeśli po pierwszym ponownym uruchomieniu komputera, pozostałości po CES będą nadal wykrywane należy procedurę powtórzyć, aż do całkowitego usunięcia pozostałości po Comodo. Gdy program niczego już nie wykryje, będzie można go wyłączyć i przejść do pulpitu Windows.