Comodo ITSM – logi audytowe

ITSM prowadzi dziennik działań wdrażanych na zarządzanych urządzeniach przez administratorów i pracowników konsoli ITSM. Dzienniki te mogą być przydatne podczas rozwiązywania problemów.

Rejestrowane działania obejmują dodawanie urządzeń w konsoli ITSM, stosowanie profilu zabezpieczeń, instalowanie paczek Comodo, sesje zdalnych pulpitów, ponowne uruchamianie urządzenia, usuwanie urządzenia i inne.

Interfejs „Audit Logs” pokazuje wszystkie wpisy dziennika ze szczegółowymi danymi, takimi jak imię i nazwisko członka personelu (administratora konsoli ITSM), jaką zastosował czynność, czy wdrożył urządzenie, jakie podjął działanie na stacji i inne.

Kliknij „Dashboard” → „Audit Logs” w menu po lewej stronie, aby otworzyć interfejs logów:

 

 

 

Audit Logs – Opisy kolumn

Nazwa kolumny

Opis

Staff Nazwa użytkownika administratora lub członka personelu, który wykonał akcję.

Kliknij nazwę personelu, aby wyświetlić szczegółowe informacje o użytkowniku.

Event Name Akcja wykonywana na urządzeniu. Przykłady obejmują rejestrację urządzeń, zdalną instalację pakietów Comodo i innych firm za pomocą paczki MSI, zdalne przejmowanie pulpitu i usuwanie urządzeń.
Affected Object Urządzenie, na którym wykonano akcję.
Old Value Poprzednie ustawienie lub wartość przed wdrożeniem działania.

Na przykład, jeśli pakiet Comodo zostanie zdalnie zaktualizowany, zostanie wyświetlony stary numer wersji pakietu.

New Value Nowe ustawienie lub wartość po wdrożeniu działania.

Na przykład, jeśli pakiet Comodo zostanie zdalnie zaktualizowany, zostanie wyświetlony numer wersji nowego pakietu.

Extra Info Dodatkowe szczegóły działania. Przykłady obejmują parametry skonfigurowane do zdalnej instalacji pakietów, zastosowania/usunięcia profili i tak dalej.
Session ID ID sesji używanej do identyfikacji sesji połączenia między urządzeniem a serwerem ITSM podczas działania.
Log Creation Date Data i godzina zdarzenia.

 

Kliknij ikonę „‚Refresh”, aby wyświetlić najnowsze logi.

Opcja wyszukiwania i filtrowania

  • Kliknij dowolny nagłówek kolumny (z wyjątkiem „Event Name”), aby posortować elementy w kolejności alfabetycznej elementów w tej kolumnie
  • Aby przefiltrować lub wyszukać określone wydarzenie, kliknij ikonę lejka w prawym górnym rogu.

  • Aby filtrować elementy lub wyszukiwać określone zdarzenia w oparciu o czas utworzenia dziennika, personel, typ wydarzenia, urządzenie, zmienione wartości i identyfikator sesji, wprowadź kryteria wyszukiwania w części lub w całości filtrów i kliknij „Apply”.