Comodo ITSM – korzystanie ze zdalnego pulpitu

Konsola ITSM udostępnia narzędzie do zdalnego łączenia się pulpitem zdalnym z urządzeniami Windows oraz Mac OS X. Aby móc łączyć się ze stacjami roboczymi i serwerami należy zainstalować agenta konsoli ITSM Comodo Client – Communication.

Aplikacja za pomocą której łączymy się pulpitem zdalnym jest do pobrania w konsoli ITSM → Devices → Bulk Installation Package → Comodo Remote Control

Inicjowanie połączenia pulpitu zdalnego z urządzeniem odbywa się z konsoli ITSM lub bezpośrednio w aplikacji Comodo Remote Control.

W konsoli ITSM na liście urządzeń należy zaznaczyć urządzenie z którym chcemy się połączyć i wybrać opcję Remote Control → With Comodo Remote Control. Spowoduje to automatyczne uruchomienie aplikacji w systemie i po zalogowaniu się do niej inicjację połączenia z wybranym urządzeniem.

Aplikację Comodo Remote Control można uruchomić bezpośrednio w systemie bez potrzeby logowania się do konsoli. Po uruchomieniu aplikacji należy się do niej zalogować tymi samymi poświadczeniami co do konta Comodo One lub konsoli ITSM. W zależności czy logujemy się jako administrator Comodo One lub administrator konsoli ITSM.

Logowanie za pomocą poświadczeń Comodo One.

Logowanie za pomocą poświadczeń Comodo ITSM

Po zalogowaniu się do aplikacji wyświetli się lista urządzeń z konsoli. By podłączyć się do wybranego należy kliknąć w symbol monitora zaznaczonego poniżej.

Aplikacja Comodo Remote Control może działać również na indywidualnych poratach. W tym celu należy edytować ustawienia profilu w konsoli ITSM.

Więcej na temat korzystania z Comodo Remote Control można znaleźć w dokumentacji producenta:

https://help.comodo.com/topic-399-1-786-10138-Remote-Management-of-Windows-and-Mac-OS-Devices.html