Comodo ITSM – instalacja agenta i antywirusa

Po zalogowaniu się do swojej konsoli Comodo ITSM należy przejść do zakładki
USERS User List. Wybieramy swojego administratora i klikamy Enroll Device.

W kolejnym oknie wybieramy czy chcemy wysłać instrukcję z linkami do pobrania agenta konsoli na swoją skrzynkę mailową (Email Enrollment Instructions) czy bezpośrednio w konsoli wyświetlić instrukcję z linkami (Show Enrollment Instructions).

Po pobraniu instalatora z linku dla systemu Windows wystarczy kliknąć go dwukrotnie i proces instalacji przebiegnie automatycznie. Po zakończeniu instalacji pojawi się ikona tarczy w trayu przy zegarku w systemie Windows. Jest to agent do komunikacji z konsolą Comodo Client – Communication.

Następnym krokiem jest instalacja oprogramowania antywirusowego Comodo Client – Security z poziomu konsoli ITSM. Przechodząc na zakładkę DEVICES Device List wybieramy interesujące nas urządzenie z zainstalowanym agentem do komunikacji (komponent AG) i klikamy opcję Install MSI/Packages oraz Additional Comodo Packages. W kolejnym oknie zaznaczamy Install Comodo Client – Security oraz zaznaczamy interesującą nas opcję restartu urządzenia po instalacji. Klikamy Install.

Następuje komunikacja z agentem na komputerze by pobrał instalator oraz zainstalował Comodo Client – Security. Cały proces odbywa się w tle bez ingerencji użytkownika. Po wybraniu opcji restartu urządzenia zostanie wyświetlona informacja na ekranie dla użytkownika o ponownym uruchomieniu systemu

Po zrestartowaniu komputera, na liście urządzeń w kolumnie komponentów pojawią się kolejne ikony symbolizujące antywirusa, firewall oraz kontener (automatyczną piaskownicę).

Dobrą praktyką jest przed zainstalowaniem antywirusa utworzenie sobie własnego profilu dla urządzeń. W zakładce CONFIGURATION TEMPLATES Profiles zaznaczamy profil stworzony przez producenta (na przykład Optimum) i klikamy Clone Profile. W nowo otwartym oknie nadajemy nazwę naszemu profilowi oraz opcjonalnie opis.

Po tym zabiegu warto profil producenta wyłączyć jako domyślny. Przechodzimy na oknie profili na drugą kartę Default Profiles oraz wybieramy profil producenta i klikamy Cancel Default. Swój utworzony możemy ustawić jako domyślny dla wszystkich nowo instalowanych urządzeń.