Comodo ITSM – certyfikat APNs

Do wdrożenia agentów na systemy iOS wymagane jest wygenerowanie certyfikatu na stronie apple.com oraz zaimportowanie go do konsoli ITSM. W tym celu należy udać się do zakładki „Settings” -> „Portal Set-Up” -> „APNs Certyficate”. Następnie kliknąć „Create APNs Certyficate” po którym otworzy się kreator dodawania certyfikatu do konsoli.

W kolejnym oknie uzupełniamy dane podobnie jak na rysunku poniżej.

Po wypełnieniu danych i kliknięciu „Create” pojawi się informacja z kolejnymi krokami widoczna jak na poniższym rysunku. Należy w pierwszym kroku pobrać wygenerowany przez nas plik z konsoli Comodo ITSM klikając w link „The Apple PLIST Signed by Comodo”. Następnie udać się na stronę Apple z linku w punkcie drugim „Appel Push Certificate Portal”. Na stronie Apple należy zalogować się do swojego konta Apple ID i wybrać z dysku pobrany plik z punktu pierwszego. Na stronie Apple wygeneruje się plik z certyfikatem który należy pobrać oraz wgrać do konsoli Comodo ITSM. Plik należy wskazać klikając „Browse” a następnie kliknąć „Save” z prawej strony w konsoli. Tak wygenerowany i zainstalowany w konsoli certyfikat Apple pozwoli wdrażać agentów na urządzenia z systemem iOS i zarządzać nimi.